Information från styrelsen

Det har framkommit att några av samfällighetens garage används av personer som inte bor i vårt område. Vi vill med detta meddelande förtydliga att det inte är tillåtet. Garagen ägs och tillhör samfälligheten, och vi som bor i området har endast nyttjanderätt. För vår säkerhet och för att obehöriga inte ska kunna komma åt garagen är det viktigt att detta följs.

Vi vill även påminna om att inte använda garagen som förråd och förvara värdesaker i dem. Och tänk på att alltid låsa garageporten.

Kontakta oss gärna vid frågor. Styrelsens medlemmar hittas här på vår hemsida.

Väl mött!

Styrelsen 

Kommentarer är stängt