Styrelse

Samfälligheten Bergets styrelse består av:

Niclas Gustafsson Ordförande Nr.105
Sofie Rolander Sekreterare Nr.77
Gabriella Larsson Kassör Nr.63
Robert Manaz Ledamot Nr.113
Peter Hogart Ledamot Nr.109
Anu Lintula Suppleant Nr.91
Jennei Myrland Suppleant Nr.27