Trivsel och Ordning för Samfälligheten Berget

För att alla skall trivas i vårt område och slippa negativa kommentarer från personer som går förbi är det nödvändigt att ALLA tar ansvar för detta.

  1. Välskötta grönområden, lekplatser är avgörande för ett gott intryck. Inre grönområdens skötsel sköter en entreprenör. Runt området däremot måste medlemmarna sköta, vilket sker framför allt städdagarna 2 ggr år hösten 3:e helgen i oktober och våren 4:e helgen i april och bör underhållas vid behov under hela året.  Husägaren tilldelas också ”sin” del av samfällighetens grönområde att sköta. Städledarna får sköta tilldelningen. 6 st. städledare skall vara utsedda.
  2. Våra egna trädgårdar får inte växa ut över gångbanor och vägar. Kantstenen är gräns. Växter och häckar får inte skymma sikten. Vi vill också vädja till var och en att respektera den skyltning, som finns vid infarten och inte parkera på vändplatsen. Om denna blockeras hindrar den utryckningsfordon, taxi etc.
  3. Varje husägare svarar för byte av glödlampa i de på varje hus placerade glasarmatur.
  4. Molokerna skall användas till kompost respektive brännbart. Den senare vägs och samfälligheten betalar för vikten. Medlemmarna uppmanas därför att nyttja sorteringsstationerna på Arvesgärde till tidningar, glas, metall, plast och papper.
  5. Tvätt av bilar i området är förbjudet på grund av miljöförstöring. De i området, som har två eller fler bilar i möjligaste mån parkerar framför sitt eget garage.
  6. Motorvärmare i garagen får inte användas. Elen är inte dimensionerad för detta och säkringar kan gå.
  7. Garagen får inte användas som förråd. Det kan locka tjuvar och det är risk för brand om det finns eldfarliga vätskor.
  8. Slutligen information vad kvartalsavgiften går till. Det är tömning av molokerna, vatten, avlopp, el av lampor inom området, reparationer av garage, underhåll av lekplatser, underhåll av gemensamma grönområden, gräsklippning samt snöröjning, tv, telefoni och bredband.