Styrelse

Samfälligheten Bergets styrelse består av:

Joel Söderholm Ordförande Nr.93
Ulrika Alfredsson Sekreterare Nr.47
Peter Hogarth Kassör Nr.109
Anders Björklund Ledamot Nr.41
Mikael Boisen Ledamot Nr.3
Monalisa Wassén Suppleant Nr.49
Ylva Odhage Suppleant Nr.69