Styrelse

Samfälligheten Bergets styrelse består av:

Anu Lintula Ordförande Nr.91
Peter Nyman Sekreterare Nr.55
Anders Björklund Kassör Nr.41
Robert Manaz Ledamot Nr.113
Peter Hogart Ledamot Nr.109
Sofie Rolander Suppleant Nr.77
Jennei Myrland Suppleant Nr.27