Styrelse

Samfälligheten Bergets styrelse består av:

Styrelsen 2019

Joel Söderholm Ordförande Nr.93
Peter Nyman Sekreterare Nr.55
Anders Björklund Kassör Nr.41
Monalisa Wassén Ledamot Nr.49
Robert Manaz Ledamot Nr.113
Anu Lintula Suppleant Nr.91
Peter Hogart Suppleant Nr.109