Styrelse

Samfälligheten Bergets styrelse består av:

Anu Lintula Ordförande Nr.91
Peter Nyman Sekreterare Nr.55
Anders Björklund Kassör Nr.41
Monalisa Wassén Ledamot Nr.49
Robert Manaz Ledamot Nr.113
Sofie Rolander Suppleant Nr.77
Peter Hogart Suppleant Nr.109