Styrelse

Samfälligheten Bergets styrelse består av:

Styrelsen 2018

Joel Söderholm Ordförande Nr.93
Ulrika Alfredsson Sekreterare Nr.47
Anders Björklund Kassör Nr.41
Monalisa Wassén Ledamot Nr.49
Robert Manaz Ledamot Nr.113
Tore Wassén Suppleant Nr.49
Peter Jonasson Suppleant Nr.91