Save the date!


Höstens städdag är planerad till lördagen den 23e oktober, mer info kommer längre fram. 

Väl mött!

Styrelsen