Påminnelse!


Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att hålla vägbommarna stängda i området så att vi undviker besök av obehöriga. Låt dom inte stå öppna i onödan, stäng och lås om ni vet med er att ni kommer att stå parkerade inne i områden en längre stund.

Vi vill även uppmana den eventuellt av oss som ställt ut gamla byrålådor vid våra molucker att ta hand om dom, då de inte kommer att slängas av sig själv eller av någon annan. Tack!

/Styrelsen