Sophämtning under julhelgen

20 December 2015 Information

Under julhelgen kommer moluckerna inte tömmas lika ofta som vanligt.

Tänk på att återvinna det som går och slänga komposterbart avfall i hushållssoporna.

Ställ inget utanför moluckerna.

Informationsblad Maj 2015

07 May 2015 Informationsblad

Vi har anlitat Parkeringstjänst Väst AB för att ha koll på våra vändplatser.
Vändplatserna är enbart till för av och pålastning.

Årsmötesprotokollet finns på hemsidan. De som inte har dator och vill ha det i papper lägg en lapp i föreningens brevlåda så fixar vi det.

Nu har vi kontrakterat en entreprenör som kommer att börja åtgärda slänten till hösten som är mot busshållplatsen 

De som har nycklar till vårt förråd lämna dem i föreningens brevlåda. Vi måste göra en  förteckning på vilka som har nycklar. 

Inbrottsförsök

15 February 2015 Information

Under fredagen (13/2, dagtid) skedde ett inbrottsförsök på ett av husen i området. Nu lyckades inte försöket, men det är bra om vi hjälps åt att hålla uppsikt.