Gratis gräs

10 May 2016 Information

Det finns gräs att hämta på berget!
Den norra slänten är nu gräsbelagd och bevattningsarbetet kan påbörjas.
Det fick dock två pallar gräs extra mor vad vi beställt och betalat för. Försäljaren vill inte ha tillbaka detta.

Därför får den som vill och kan hämta gräs. Styrelsen hade en tanke om att gräsbelägga sandområdet i västra lekplatsen där gungbrädan var.

Den som hämtar gräs och lägger ut på föreningens mark får själv ansvara för bevattning. De första två veckorna är det viktigt att gräset blir vattnat varje kväll.

Våstädning 2016

23 April 2016 Vårstädning

Tack för en jättebra städdag!
/Styrelsen

Fler bilder...

Föreningsstämma 2016

03 April 2016 Föreningsstämma

Föreningsstämma 2016 blir den 20 april, kl 18.30 i Gunnestorpsskolans bamba.

Budget 2016

Förvaltningsberättelse 2015

Revisionsberättelse 2015

Vårstädning 2016

20 March 2016 Vårstädning

Den 23-24 april är det dags för vårstädning.

Sophämtning under julhelgen

20 December 2015 Information

Under julhelgen kommer moluckerna inte tömmas lika ofta som vanligt.

Tänk på att återvinna det som går och slänga komposterbart avfall i hushållssoporna.

Ställ inget utanför moluckerna.