Information från styrelsen

05 September 2022 Information

Moms i en samfällighetsförening

Enligt ny lag från i år är alla Sveriges samfällighetsföreningar numer skyldiga att betala moms. Detta innebär att vi blir tvungna att ta ut moms på vår samfällighetsavgift. Avgiften kommer fortsatt att vara densamma som beslutades på vår föreningsstämma i april, 4000kr per hushåll och kvartal. Från och med Kvartal 4 2022 tillkommer alltså även moms på avgiften om 1000kr. Det totala beloppet att betala per hushåll och kvartal blir då i stället 5000kr.

Utdrag från skatteverket.se, där det även finns mer information för den som vill läsa:

Så här ska en samfällighetsförening ta ut moms på förvaltningstjänster

Medlemmarna ska betala sin andel av samfällighetens kostnader. Andelen finns angiven i samfällighetens debiteringslängd. Beloppet som varje medlem ska betala beslutas på årsstämman och kallas uttaxerade belopp eller debiterade belopp. Föreningen ska sedan ta ut moms med utgångspunkt från det totala uttaxerade eller debiterade beloppet. Skattesatsen för förvaltningstjänster är 25 procent.

 

Underhållsprojektet

Vid vårt senaste styrelsemöte beslutade vi att återigen stämma av ränta och upplägg med de banker vi haft kontakt med, och diskutera huruvida det är läge att låna pengar nu när världsläget är som det är och vi står inför en lågkonjunktur i Sverige. Underhållet av våra avloppsledningar är ett måste inom en hyffsad snar framtid, men inga rör är akut trasiga vilket gör att vi förhoppningsvis kan avvakta något eller ett par år tills marknaden blivit mer stabil igen. Vi fortsätter dock arbetet med att se över vår enda kvarvarande lekplats i området, och en uppdatering utav den. Vi återkommer med mer information när vi har det.

 

Städdag

Boka in lördagen den 15 oktober i kalendern, då går höstens städdag av stapeln.

 

Kontakt

Information från styrelsen hittar ni även på vår hemsida hinnebäcken.se. Vill ni komma i kontakt med oss i styrelsen går det bra att mejla oss på info@hinnebäcken.se, så svarar vi så snart vi kan.

Väl mött!

Bäbisgunga

28 July 2022 Information

Ny bäbisgunga är beställd och kommer att monteras så fort den kommer.

Viktigt meddelande!

10 May 2022 Information

Flera barnfamiljer upplever att våra bommar ofta står öppna och att flera bilar, framförallt hantverkare och byggföretag vi anlitar, kör för fort inne i området. Det är väldigt viktigt att vi alla hjälps åt att stänga bommarna efter oss medan vi har våra bilar i området, och när vi kör ut igen. Tänk även på att köra sakta och försiktigt då vi har många barn i området, samt se till att de utomstående vi öppnar bommarna för följer samma regler. 

Väl mött! 

Styrelsen

Föreningsstämman

27 April 2022 Föreningsstämma

Protokoll från Föreningsstämman hittas här:

Föreningsstämma 2022

Årsmöte 2022

06 April 2022 Föreningsstämma

Välkomna på föreningsstämma i Bergets samfällighetsförening i Göteborgs kommun, onsdagen den 20 april kl. 18:00 i Gunnestorpsskolans bamba. Här hittar ni kallelsen med dagordning, fullmakt om hushållet inte kan närvara, samt årsredovisningen för 2021 och budgeten för 2022.

Kallelse årsmöte 2022
Fullmakt till årsmöte
Årsredovisning 2021
Budget 2022

Väl mött!

Styrelsen

Inbrott

10 December 2021 Information

Natten till fredag 26/11 hade vi inbrott i ett hus i vårt område. Vi vill be alla medlemmar att hjälpas åt att hålla ett vakande öga, om man ser folk som inte hör hemma i området. Tala om för din närmaste granne om du reser bort och förvara inga värdesaker förutom bilen i garaget.

/Styrelsen