INFORMATIONSBLAD Nr 3 2009

29 September 2009 Informationsblad

Parkering

Nu är parkeringsrutorna målade. Det blev ett mycket gott resultat. Det blev 65 st parkeringsrutor.

Nu är det flera bilar som inte längre kan stå parkerade framför ”sina” garage portar pga att miljöstationerna och som tidigare det stora el skåpet står där. Att först och främst stå framför sin egen garage port existerar inte längre. Det är en stor gemensam parkeringsplats för alla som bor eller besöker någon i föreningen.

Städdagar

Städdagarna  blir 17-18 oktober med gemensam grillning:)
Vi hoppas alla tar sitt ansvar och gör området fint. Containrar kommer att finnas på plats som vanligt.
Staketet vid stora lekplatsen behöver målas.
Färg finns att hämta hos Lena nr 45.

Styrelsen

Ordförande Jessica Rehnlund avgår pga flytt.
Styrelsen behöver en ny ordförande snarast.
Kan någon i föreningen tänka sig att gå med i styrelsen och bli ordförande så hör av er till valberedningen.

Biltvätt

Vi vill återigen påminna om att det är förbjudet att tvätta bilar inom området!
Vänligen respektera detta!!

Hemsida

Hemsidesadressen är numera www.hinnebäcken.se

Styrelsen

Föreningsstämma 2009

03 March 2009 Föreningsstämma

kommer att hållas den 22 april i Gunnestorpsskolans bamba.
Kallelse kommer.

Städdagar

28 September 2008 Höststädning

18-19 oktober är det städdagar i höst.

Kallelse till extra föreningsstämma

06 September 2008 Information

Gällande sophantering

En representant från Renova kommer för att informera om vad som kommer att ske till hösten avseende sophanteringen.

Det är möjligt att vi måste fatta beslut, så därför är det viktigt att så många som möjligt kommer.

Vi träffas i Gunnestorpsskolans bamba tisdagen den 9 september, kl 18.30

Hälsningar
Styrelsen

INFORMATIONSBLAD - maj 2008

29 May 2008 Informationsblad

Våra gemensamma verktyg i förrådet

Samfällighetsföreningen har ett gemensamt förråd som finns i änden av garagelängan mot Grinnekullen. I detta förråd finns diverse verktyg som vi tillsammans ansvarar för och kan använda. Nyckel till förrådet finns hos respektive städledare. Vi har dessutom en gräsklippare som även den kan lånas.
Föreningen har köpt in två partytält som finns att låna hos nr:45
För att det skall fungera är det viktigt att du:
1.    Skriver upp det du lånat på listan i förrådet
2.    Lämnar det tillbaka i det skick du själv önskar finna det
3.    Om något är trasigt eller går sönder vid användande, lägg en lapp i någon av styrelseledamöternas brevlåda, så tar vi upp detta på nästkommande möte.

Resultatet av Vårens städdagar

Vårens städdagar fungerade ok. Vi var många som var ute och hjälptes åt. Vi räknade till ca 50 personer som sammanstrålade vid korvgrillningen. Låt oss bibehålla denna positiva trend!
Inför höstens städdagar kommer vi att se över vilka buskar som behövs tas bort.
OBS! För allas framkomlighet och trevnad se till att gångarna är fria från cyklar leksaker mm.

Pågående projekt för ett bättre område

Planeringen för  lekplatserna är igång.
Parkeringsrutor kommer att målas innan september.
Kretslopp har informerat styrelsen att förändringar kommer att ske under hösten.
Mer info kommer efter semestrarna!

Samfälligheten Berget har nu en egen hemsida:
http://berget.goranhellstrom.se
 
Trevlig sommar önskar styrelsen!

Ny styrelse

17 April 2008 Styrelsen

Efter föreningsstämman 16 /4-2008 ser den nya styrelsen ut som följer:

Jessica Rehnlund - ordförande
Lena Hellström - kassör
Ljubinka Tukanovic - sekreterare
Gen Jacobsson - ledamot
Annelie Hancock - ledamot
Lars Holm - suppleant
Rickard Schmidt - suppleant