INFORMATIONSBLAD - maj 2008

29 May 2008 Informationsblad

Våra gemensamma verktyg i förrådet

Samfällighetsföreningen har ett gemensamt förråd som finns i änden av garagelängan mot Grinnekullen. I detta förråd finns diverse verktyg som vi tillsammans ansvarar för och kan använda. Nyckel till förrådet finns hos respektive städledare. Vi har dessutom en gräsklippare som även den kan lånas.
Föreningen har köpt in två partytält som finns att låna hos nr:45
För att det skall fungera är det viktigt att du:
1.    Skriver upp det du lånat på listan i förrådet
2.    Lämnar det tillbaka i det skick du själv önskar finna det
3.    Om något är trasigt eller går sönder vid användande, lägg en lapp i någon av styrelseledamöternas brevlåda, så tar vi upp detta på nästkommande möte.

Resultatet av Vårens städdagar

Vårens städdagar fungerade ok. Vi var många som var ute och hjälptes åt. Vi räknade till ca 50 personer som sammanstrålade vid korvgrillningen. Låt oss bibehålla denna positiva trend!
Inför höstens städdagar kommer vi att se över vilka buskar som behövs tas bort.
OBS! För allas framkomlighet och trevnad se till att gångarna är fria från cyklar leksaker mm.

Pågående projekt för ett bättre område

Planeringen för  lekplatserna är igång.
Parkeringsrutor kommer att målas innan september.
Kretslopp har informerat styrelsen att förändringar kommer att ske under hösten.
Mer info kommer efter semestrarna!

Samfälligheten Berget har nu en egen hemsida:
http://berget.goranhellstrom.se
 
Trevlig sommar önskar styrelsen!

Ny styrelse

17 April 2008 Styrelsen

Efter föreningsstämman 16 /4-2008 ser den nya styrelsen ut som följer:

Jessica Rehnlund - ordförande
Lena Hellström - kassör
Ljubinka Tukanovic - sekreterare
Gen Jacobsson - ledamot
Annelie Hancock - ledamot
Lars Holm - suppleant
Rickard Schmidt - suppleant