Våstädning 2016

23 April 2016 Vårstädning

Tack för en jättebra städdag!
/Styrelsen

Fler bilder...

Föreningsstämma 2016

03 April 2016 Föreningsstämma

Föreningsstämma 2016 blir den 20 april, kl 18.30 i Gunnestorpsskolans bamba.

Budget 2016

Förvaltningsberättelse 2015

Revisionsberättelse 2015

Vårstädning 2016

20 March 2016 Vårstädning

Den 23-24 april är det dags för vårstädning.

Sophämtning under julhelgen

20 December 2015 Information

Under julhelgen kommer moluckerna inte tömmas lika ofta som vanligt.

Tänk på att återvinna det som går och slänga komposterbart avfall i hushållssoporna.

Ställ inget utanför moluckerna.

Informationsblad Maj 2015

07 May 2015 Informationsblad

Vi har anlitat Parkeringstjänst Väst AB för att ha koll på våra vändplatser.
Vändplatserna är enbart till för av och pålastning.

Årsmötesprotokollet finns på hemsidan. De som inte har dator och vill ha det i papper lägg en lapp i föreningens brevlåda så fixar vi det.

Nu har vi kontrakterat en entreprenör som kommer att börja åtgärda slänten till hösten som är mot busshållplatsen 

De som har nycklar till vårt förråd lämna dem i föreningens brevlåda. Vi måste göra en  förteckning på vilka som har nycklar.