Trivsel och ordning

03 June 2024 Information

Sidan för Trivsel och ordning är uppdaterad!

Information om grönskötsel

23 May 2024 Information

Vi fick med kort varsel nyligen veta att vår nuvarande entreprenör för grönskötsel avvecklar sin verksamhet och har därför behövt hitta en ersättare. Vi slöt ett nytt avtal i början på veckan och gräset i området kommer att klippas inom de närmsta dagarna.

Styrelsen

Information från styrelsen!

13 April 2024 Information

På onsdag 17/4 sopas gruset upp i vårt område. Vänligen parkera din bil i garaget om du är hemma på dagen så att vi får hela parkeringen sopad också. Passa även på att sopa ur ditt garage om du har möjlighet.

/Styrelsen

Föreninsgstämma 2024

02 April 2024 Föreningsstämma

Välkomna till föreningsstämma i Bergets Samfällighetsföremimg

Tisdagen den 16:e april kl 18:00 i klubbstugan bakom motionscentralen närmast mot Grinnekullem

Inbjudan
Årsredovisning 2023
Fullmakt
Styrelsen för Bergets Samfällighetsförening Framställan

Save the dates!

26 February 2024 Föreningsstämma

Tisdagen 16 april planerar vi för årsmöte, boka in kvällen redan nu.

Lördagen 20 april har vi sedan vår gemensamma städdag inför vår och sommar. Mer info kommer.

Väl mött!
Styrelsen

Påminnelse!

08 January 2024 Information

Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att hålla vägbommarna stängda i området så att vi undviker besök av obehöriga. Låt dom inte stå öppna i onödan, stäng och lås om ni vet med er att ni kommer att stå parkerade inne i områden en längre stund.

Vi vill även uppmana den eventuellt av oss som ställt ut gamla byrålådor vid våra molucker att ta hand om dom, då de inte kommer att slängas av sig själv eller av någon annan. Tack!

/Styrelsen