Kallelse till föreningsstämma


På grund av rådande rekommendationer från våra myndigheter kommer årets stämma att hållas utomhus i samband med städdagarna. Vi samlas vid sydvästra lekplatsen den 18 april klockan 10:00.

Läs hela kallelsen här: Kallelse till föreningsstämma i Berget 2020