Information om grönskötsel


Vi fick med kort varsel nyligen veta att vår nuvarande entreprenör för grönskötsel avvecklar sin verksamhet och har därför behövt hitta en ersättare. Vi slöt ett nytt avtal i början på veckan och gräset i området kommer att klippas inom de närmsta dagarna.

Styrelsen