Information från styrelsen


Moms i en samfällighetsförening

Enligt ny lag från i år är alla Sveriges samfällighetsföreningar numer skyldiga att betala moms. Detta innebär att vi blir tvungna att ta ut moms på vår samfällighetsavgift. Avgiften kommer fortsatt att vara densamma som beslutades på vår föreningsstämma i april, 4000kr per hushåll och kvartal. Från och med Kvartal 4 2022 tillkommer alltså även moms på avgiften om 1000kr. Det totala beloppet att betala per hushåll och kvartal blir då i stället 5000kr.

Utdrag från skatteverket.se, där det även finns mer information för den som vill läsa:

Så här ska en samfällighetsförening ta ut moms på förvaltningstjänster

Medlemmarna ska betala sin andel av samfällighetens kostnader. Andelen finns angiven i samfällighetens debiteringslängd. Beloppet som varje medlem ska betala beslutas på årsstämman och kallas uttaxerade belopp eller debiterade belopp. Föreningen ska sedan ta ut moms med utgångspunkt från det totala uttaxerade eller debiterade beloppet. Skattesatsen för förvaltningstjänster är 25 procent.

 

Underhållsprojektet

Vid vårt senaste styrelsemöte beslutade vi att återigen stämma av ränta och upplägg med de banker vi haft kontakt med, och diskutera huruvida det är läge att låna pengar nu när världsläget är som det är och vi står inför en lågkonjunktur i Sverige. Underhållet av våra avloppsledningar är ett måste inom en hyffsad snar framtid, men inga rör är akut trasiga vilket gör att vi förhoppningsvis kan avvakta något eller ett par år tills marknaden blivit mer stabil igen. Vi fortsätter dock arbetet med att se över vår enda kvarvarande lekplats i området, och en uppdatering utav den. Vi återkommer med mer information när vi har det.

 

Städdag

Boka in lördagen den 15 oktober i kalendern, då går höstens städdag av stapeln.

 

Kontakt

Information från styrelsen hittar ni även på vår hemsida hinnebäcken.se. Vill ni komma i kontakt med oss i styrelsen går det bra att mejla oss på info@hinnebäcken.se, så svarar vi så snart vi kan.

Väl mött!