Föreninsgstämma 2024


Välkomna till föreningsstämma i Bergets Samfällighetsföremimg

Tisdagen den 16:e april kl 18:00 i klubbstugan bakom motionscentralen närmast mot Grinnekullem

Inbjudan
Årsredovisning 2023
Fullmakt
Styrelsen för Bergets Samfällighetsförening Framställan