Föreningsstämma


Bergets samfällighetsförening håller föreningsstämma tisdagen den 17 april 2012, kl. 18.30 i Gunnestorpsskolans bamba.

Dokument att ladda ner:

Årsredovisning 2011

Budget 2012