Fixardag 22 september


Vi behöver hjälp med diverse uppdateringar i området. T ex kantstenssättning, fixa vid brunnar, mm.

Vi träffas vid västra lekplatsen (där vi grillar på städdagarna) kl 9.30, lördagen den 22 september.