Årsmöte 2022


Välkomna på föreningsstämma i Bergets samfällighetsförening i Göteborgs kommun, onsdagen den 20 april kl. 18:00 i Gunnestorpsskolans bamba. Här hittar ni kallelsen med dagordning, fullmakt om hushållet inte kan närvara, samt årsredovisningen för 2021 och budgeten för 2022.

Kallelse årsmöte 2022
Fullmakt till årsmöte
Årsredovisning 2021
Budget 2022

Väl mött!

Styrelsen