Årsmöte och vårens städdag

Save the dates! Onsdag 20 april kl. 18:00 går vårt årsmöte av stapeln i Gunnestorpsskolans bamba. Samma vecka, lördag 23 april kl. 10 ses vi för vårens gemensamma städdag i området. Boka gärna in dessa två datum i kalendern redan nu.

Vi ses!

Styrelsen

Vårstädning

Den 7-8 maj samlas vi för att göra vårt område sommarfint.

Två avfallsbehållare kommer att stå någonstans i området.
Behållarna är avsedda enbart för trädgårdsavfall. Grenar får inte vara grövre än 20 cm. Ingen behållare är avsedd för blandat skräp.

Korv och bröd vid den övre lekplatsen på lördagen kl.12.30.

Styrelsen