Informationsblad Maj 2015

Vi har anlitat Parkeringstjänst Väst AB för att ha koll på våra vändplatser.
Vändplatserna är enbart till för av och pålastning.

Årsmötesprotokollet finns på hemsidan. De som inte har dator och vill ha det i papper lägg en lapp i föreningens brevlåda så fixar vi det.

Nu har vi kontrakterat en entreprenör som kommer att börja åtgärda slänten till hösten som är mot busshållplatsen 

De som har nycklar till vårt förråd lämna dem i föreningens brevlåda. Vi måste göra en  förteckning på vilka som har nycklar. 

Information november 2011

Angående avloppsrören har styrelsen inhämtat second opinion av ett halländskt företag: AvloppsExperten i väst AB med bärbar undersökningsutrustning.
Undersökningen gjordes där Cleanpipe påpekat högsta prioritet att åtgärda. Det gäller ett djupt och troligen långt grävarbete med betydande kostnad. Det oroande i Cleanpipes rapport var, att de inte kom igenom röret, när de gick uppifrån, men vid undersökningen med det andra företaget, så tittade vi nerifrån och såg att det bara var en skarvförskjutning, relativt liten och i fallriktningen, så att gott fall finns hela vägen. Undersökaren tyckte inte att det verkade vara så allvarligt. Lars och Ulf har varit under ett hus med hål på rör grad 4 2,6 m från startpunkt för inspektionen. Man grävde bort sanden runt röret oh fann inget hål att se utifrån. God kvalitet på rören och sandbädden var fin. Man hade spekulerat i en ev. sten som skavt.
2 oberoende VVS-firmor har vidtalats och båda rekommenderade att vänta med åtgärd. Det finns enligt styrelsen anledning att utföra ytterligare några undersökningar, men i dagsläget finns ingen anledning att ta några dyra investeringar.

Höststädningen hade ganska stor uppslutning, vilket märktes vid grillningen. Det trots att flera hushåll gjort sin del innan.
Enda kritiken från styrelsen är, att fortfarande har inte 13 hushåll rensat framför sina garage, trots att de fått hjälp med klippningen. Det viktiga är att ogräset vid kantstenen framför parkeringsplatsen tas bort, då det stör och påverkar den allmänna trivseln, vilket sänker områdets värde. Påpekanden har nått styrelsen från boende i närområdet.
Tel nr för kundservice Trafikkontoret och Park och Natur 031-150017 har ringts av styrelsen med påpekande att slänten från fotbollsplanerna plus tre trianglar uppe vid busshållplatsen inte har klippts på hela året. Detta skulle framföras.

Styrelsen

Informationsblad Nr 4-2010

Nu har det hänt igen att det slängs annat än komposterbart material i våra komposter. Renova har ringt och sagt att de tömmer inte påsen utan att vi måste betala som brännbart och det blir betydligt dyrare. Det är förbjudet att slänga något annat än den bruna papperspåsen och dess innehåll i molucken för komposterbart. Vi kommer att köpa in lås på de två moluckerna som är för komposterbart avfall.

Vi vill påminna om våra trivselregler. PARKERING INOM OMRÅDET ÄR INTE TILLÅTET  VID EGET HUS ELLER VID VÄNDPLANERNA. Detta respekteras inte och det har kommit klagomål. Ska vi anlita ett vaktbolag?

Inför höststädningen så ska inte häcken vid parkeringen klippas. Det som ska göras är att ta bort ogräsen mellan buskarna vid parkeringen.

Nu är all inspektion av våra avlopp gjorda och vi väntar på resultatet. Så fort vi får besked meddelar vi oss via hemsidan och vid brevlådorna.

Planering inför årsmötet 2011 lägger vi in årsredovisningen och budget 10/11 på hemsidan. De som inte har möjlighet att skriva ut själva, meddela styrelsen så får man det i pappersform. Detta är ett led i att tänka på vår miljö.

Med vänlig hälsning
        Styrelsen

Informationsblad Nr 3-2010

  • Ha extra koll på grannen nu under semestern.
  • Vid gaveln vid garagelängan längs upp mot busshållplatsen så ligger det singel. Den ska bort. Vi kommer att lägga plattor där till hösten. Behöver ni singel så ta gärna av den.
  • Det kommer en extra avgift i augusti för arbetet med avloppen i vår förening. Vi hoppas att arbetet med avloppen ska börja i september.
  • Vi håller på att försöka att sänka farten i vårt omräde genom att sätta upp farthinder. Vi vill påminna om att det bara är 10 km i timmen när man kör in i området. Tänk på våra barn som nu är mer mobila och cyklar omkring och springer och leker.
  •  OBS!!!!!! Vi vill påminna om att det är bara tillåtet att slänga det som står på de bruna papperpåsarna i komposten (den lilla molucken).

Informationsblad nr 2-2010

Ett stort tack till dem som på något sätt deltog i arbetet att fixa garagegaveln vid nr 51 och 53 under vårstädningen. Det blev jättebra.

Ni som är städledare och ni som har nycklar till det gemensamma förrådet meddela styrelsen. Lättast är det att maila till info@hinnebäcken.se.


Den nya styrelsen ser ut som följande:

Lena Hellström Ordförande Nr.45
Anita Stenström Sekreterare Nr.51
Hiba Awakim Manaz Kassör Nr.113
Richard Schmidt Ledamot Nr.39
Ljubinka Turkanovic Ledamot Nr.13
Lars Lindskog Suppleant Nr.87
Mikael Boisen Suppleant Nr.3

Vill påminna om vår extra föreningsstämma den 25/5 kl.19.00.
Det är viktigt att varje hus är representerat.

Informationsblad nr 1-2010

Årsmöte

Årsmöte torsdagen den 22 april kl 19.00. Kallelse kommer.

Kompostpåsar

Nu finns det en låda med kompostpåsar vid brevlådorna vid Taxificka B. Det är en grå dynlåda. Där hämtar man sin bunt med påsar när de tagit slut hemma.

Vårstädning

Städdag blir 8 maj. Information kommer längre fram.

Parkering

OBS!!! Många av våra boenden störs av bilar som parkerar på våra vändplatser. Vändplatserna är bara till för att lasta på och av.
RESPEKTERA att det inte är tillåtet att parkera vid våra vändplatser, det gäller oss som bor här och även våra GÄSTER.

 

Hälsningar
Styrelsen

Extra information

Hemsidan återfinns på adress www.hinnebäcken.se.
Ny funktionalitet på hemsidan är att man kan registrera sig och får ett mail när nya inlägg görs på hemsidan. Detta innebär att man inte behöver kolla hemsidan för att få reda på nyheter utan man får en länk till det nya inlägget skickad till sin mail.
Det finns en mailadress för föreningen: info@hinnebäcken.se.
Det finns även ett kontaktformulär på hemsidan så man kan skriva sin fråga, synpunkt etc. direkt och ett mail går till ovan nämnda mailadress.


Vi vill påminna om att det är dags att lämna in motioner inför årsmötet i april. De ska var inne senast 1/3.


Vi har fått en del klagomål ang. skötseln av snöröjningen. Vi har kontakt med LP-entreprenad som sköter snöröjningen. Vi har ju redovisat tidigare att vi var tvungna att byta entreprenör pga. att det var alldeles för dyrt att anlita HSB.


Vi vill informera om att vi har haft besök av tjuvar på vår parkering!!!!!!


Med vänlig hälsning

Styrelsen

INFORMATIONSBLAD Nr 4 - 2009

Just nu har vi en grupp som arbetar enbart med att hitta rätt entreprenör för att kunna förstärka våra avlopp.
Sammankallande är Börje Glemdal, nr 99.

Vi vill påminna om Nyårsafton och nyårsraketer. Raketer får enbart skjutas upp ovanför vår parkering.

Vi saknar fortfarande en ledamot till styrelsen.

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR


Hälsningar
Styrelsen

INFORMATIONSBLAD Nr 3 2009

Parkering

Nu är parkeringsrutorna målade. Det blev ett mycket gott resultat. Det blev 65 st parkeringsrutor.

Nu är det flera bilar som inte längre kan stå parkerade framför ”sina” garage portar pga att miljöstationerna och som tidigare det stora el skåpet står där. Att först och främst stå framför sin egen garage port existerar inte längre. Det är en stor gemensam parkeringsplats för alla som bor eller besöker någon i föreningen.

Städdagar

Städdagarna  blir 17-18 oktober med gemensam grillning:)
Vi hoppas alla tar sitt ansvar och gör området fint. Containrar kommer att finnas på plats som vanligt.
Staketet vid stora lekplatsen behöver målas.
Färg finns att hämta hos Lena nr 45.

Styrelsen

Ordförande Jessica Rehnlund avgår pga flytt.
Styrelsen behöver en ny ordförande snarast.
Kan någon i föreningen tänka sig att gå med i styrelsen och bli ordförande så hör av er till valberedningen.

Biltvätt

Vi vill återigen påminna om att det är förbjudet att tvätta bilar inom området!
Vänligen respektera detta!!

Hemsida

Hemsidesadressen är numera www.hinnebäcken.se

Styrelsen