Viktigt meddelande!

Flera barnfamiljer upplever att våra bommar ofta står öppna och att flera bilar, framförallt hantverkare och byggföretag vi anlitar, kör för fort inne i området. Det är väldigt viktigt att vi alla hjälps åt att stänga bommarna efter oss medan vi har våra bilar i området, och när vi kör ut igen. Tänk även på att köra sakta och försiktigt då vi har många barn i området, samt se till att de utomstående vi öppnar bommarna för följer samma regler. 

Väl mött! 

Styrelsen

Inbrott i garagen

Inom loppet av en vecka har vi haft två inbrott i den norra garagelängan.
Kontakta styrelsen snarast om ni har ett lås eller en port som är trasiga, så ombesörjer vi det omgående.
Om något är stulet eller skadat vid inbrott i garagen måste respektive ägare göra en polisanmälan och kontakta sitt försäkringsbolag.
Samfälligheten har ingen försäkring för den enskilde medlemmens egendom. 

Information från styrelsen

Det har framkommit att några av samfällighetens garage används av personer som inte bor i vårt område. Vi vill med detta meddelande förtydliga att det inte är tillåtet. Garagen ägs och tillhör samfälligheten, och vi som bor i området har endast nyttjanderätt. För vår säkerhet och för att obehöriga inte ska kunna komma åt garagen är det viktigt att detta följs.

Vi vill även påminna om att inte använda garagen som förråd och förvara värdesaker i dem. Och tänk på att alltid låsa garageporten.

Kontakta oss gärna vid frågor. Styrelsens medlemmar hittas här på vår hemsida.

Väl mött!

Styrelsen 

Varning!

Idag var två herrar med ryggsäck och rekade på altaner i området.
De skrämdes bort denna gång.

Håll uppsikt på onormal aktivitet. Hjälp era grannar!

Inbrott

Natten till fredag 26/11 hade vi inbrott i ett hus i vårt område. Vi vill be alla medlemmar att hjälpas åt att hålla ett vakande öga, om man ser folk som inte hör hemma i området. Tala om för din närmaste granne om du reser bort och förvara inga värdesaker förutom bilen i garaget.

/Styrelsen

Dags för byte av belysningsarmatur

Med start under vecka 48 kommer vi att byta ut armaturen på våra garage, samt armaturen som hänger på alla husentréer. Vi har elektriker som kommer att utföra arbetet och kostnaden tas från samfällighetens underhållsfond. Detta betyder att man som husägare inte behöver vara hemma när bytet sker, man kommer heller inte att behöva montera något själv eller stå för någon extra kostnad.

Bytet innebär en modern, mer hållbar och energisnål armatur och LED-belysning som kommer att påverka våra gemensamma elkostnader positivt. Och framför allt innebär bytet bättre belysning i hela vårt område, något många efterfrågat under en längre tid. 

Armaturen som sitter på våra respektive hus entréfasader ombesörjs av samfälligheten, enligt samfällighetens anläggningsbeslut (3.d).

Som vi meddelat tidigare finns den nya armaturen uppsatt på nr.51 för den som är nyfiken på hur den ser ut. Om ni har frågor och funderingar gällande bytet av armatur är ni välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen.

Väl mött!

Ordförande Anu Lintula nr. 91, 0761052028

Kassör Anders Björklund nr.41, 0704807219

Sekreterare Peter Nyman nr.55, 0705678978

Ledamot Peter Hogart nr.109, 0702739693

Ledamot Robert Manaz nr.113, 0707880848

Suppleant Jennei Myrland nr.27, 0704979081

Suppleant Sofie Rolander nr.77, 0739198669

Info om garagen

Vi har under vintern haft mycket inbrott i och åverkan på våra garage.
Det är otroligt viktigt att stölder polisanmäls av respektive medlem, samt att styrelsen får information om inbrottet.
Det är även av största vikt att styrelsen får information om trasiga lås så att dessa kan bytas ut omgående.
Vi vill även påminna om att inte förvara saker av värde i garagen.

Tack för att vi alla hjälps åt!
Styrelsen

Inbrott

Idag, mitt på dagen, var det inbrott i ett förråd i anslutning till huset. Tre cyklar försvann. Vit skåpbil körde förbi.

Var uppmärksamma på bilar/folk som inte hör hemma i området.