Vårstädning

Den 8-9 maj samlas vi för att göra vårt område sommarfint.

Två avfallsbehållare kommer att stå på pakeringen.
Behållarna är avsedda enbart för trädgårdsavfall. Grenar får inte vara grövre än 20 cm. Ingen behållare är avsedd för blandat skräp.

Korv och bröd vid den övre lekplatsen på lördagen kl.13.

Styrelsen

Informationsblad nr 1-2010

Årsmöte

Årsmöte torsdagen den 22 april kl 19.00. Kallelse kommer.

Kompostpåsar

Nu finns det en låda med kompostpåsar vid brevlådorna vid Taxificka B. Det är en grå dynlåda. Där hämtar man sin bunt med påsar när de tagit slut hemma.

Vårstädning

Städdag blir 8 maj. Information kommer längre fram.

Parkering

OBS!!! Många av våra boenden störs av bilar som parkerar på våra vändplatser. Vändplatserna är bara till för att lasta på och av.
RESPEKTERA att det inte är tillåtet att parkera vid våra vändplatser, det gäller oss som bor här och även våra GÄSTER.

 

Hälsningar
Styrelsen

Extra information

Hemsidan återfinns på adress www.hinnebäcken.se.
Ny funktionalitet på hemsidan är att man kan registrera sig och får ett mail när nya inlägg görs på hemsidan. Detta innebär att man inte behöver kolla hemsidan för att få reda på nyheter utan man får en länk till det nya inlägget skickad till sin mail.
Det finns en mailadress för föreningen: info@hinnebäcken.se.
Det finns även ett kontaktformulär på hemsidan så man kan skriva sin fråga, synpunkt etc. direkt och ett mail går till ovan nämnda mailadress.


Vi vill påminna om att det är dags att lämna in motioner inför årsmötet i april. De ska var inne senast 1/3.


Vi har fått en del klagomål ang. skötseln av snöröjningen. Vi har kontakt med LP-entreprenad som sköter snöröjningen. Vi har ju redovisat tidigare att vi var tvungna att byta entreprenör pga. att det var alldeles för dyrt att anlita HSB.


Vi vill informera om att vi har haft besök av tjuvar på vår parkering!!!!!!


Med vänlig hälsning

Styrelsen

INFORMATIONSBLAD Nr 4 - 2009

Just nu har vi en grupp som arbetar enbart med att hitta rätt entreprenör för att kunna förstärka våra avlopp.
Sammankallande är Börje Glemdal, nr 99.

Vi vill påminna om Nyårsafton och nyårsraketer. Raketer får enbart skjutas upp ovanför vår parkering.

Vi saknar fortfarande en ledamot till styrelsen.

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR


Hälsningar
Styrelsen

INFORMATIONSBLAD Nr 3 2009

Parkering

Nu är parkeringsrutorna målade. Det blev ett mycket gott resultat. Det blev 65 st parkeringsrutor.

Nu är det flera bilar som inte längre kan stå parkerade framför ”sina” garage portar pga att miljöstationerna och som tidigare det stora el skåpet står där. Att först och främst stå framför sin egen garage port existerar inte längre. Det är en stor gemensam parkeringsplats för alla som bor eller besöker någon i föreningen.

Städdagar

Städdagarna  blir 17-18 oktober med gemensam grillning:)
Vi hoppas alla tar sitt ansvar och gör området fint. Containrar kommer att finnas på plats som vanligt.
Staketet vid stora lekplatsen behöver målas.
Färg finns att hämta hos Lena nr 45.

Styrelsen

Ordförande Jessica Rehnlund avgår pga flytt.
Styrelsen behöver en ny ordförande snarast.
Kan någon i föreningen tänka sig att gå med i styrelsen och bli ordförande så hör av er till valberedningen.

Biltvätt

Vi vill återigen påminna om att det är förbjudet att tvätta bilar inom området!
Vänligen respektera detta!!

Hemsida

Hemsidesadressen är numera www.hinnebäcken.se

Styrelsen

Kallelse till extra föreningsstämma

Gällande sophantering

En representant från Renova kommer för att informera om vad som kommer att ske till hösten avseende sophanteringen.

Det är möjligt att vi måste fatta beslut, så därför är det viktigt att så många som möjligt kommer.

Vi träffas i Gunnestorpsskolans bamba tisdagen den 9 september, kl 18.30

Hälsningar
Styrelsen

INFORMATIONSBLAD - maj 2008

Våra gemensamma verktyg i förrådet

Samfällighetsföreningen har ett gemensamt förråd som finns i änden av garagelängan mot Grinnekullen. I detta förråd finns diverse verktyg som vi tillsammans ansvarar för och kan använda. Nyckel till förrådet finns hos respektive städledare. Vi har dessutom en gräsklippare som även den kan lånas.
Föreningen har köpt in två partytält som finns att låna hos nr:45
För att det skall fungera är det viktigt att du:
1.    Skriver upp det du lånat på listan i förrådet
2.    Lämnar det tillbaka i det skick du själv önskar finna det
3.    Om något är trasigt eller går sönder vid användande, lägg en lapp i någon av styrelseledamöternas brevlåda, så tar vi upp detta på nästkommande möte.

Resultatet av Vårens städdagar

Vårens städdagar fungerade ok. Vi var många som var ute och hjälptes åt. Vi räknade till ca 50 personer som sammanstrålade vid korvgrillningen. Låt oss bibehålla denna positiva trend!
Inför höstens städdagar kommer vi att se över vilka buskar som behövs tas bort.
OBS! För allas framkomlighet och trevnad se till att gångarna är fria från cyklar leksaker mm.

Pågående projekt för ett bättre område

Planeringen för  lekplatserna är igång.
Parkeringsrutor kommer att målas innan september.
Kretslopp har informerat styrelsen att förändringar kommer att ske under hösten.
Mer info kommer efter semestrarna!

Samfälligheten Berget har nu en egen hemsida:
http://berget.goranhellstrom.se
 
Trevlig sommar önskar styrelsen!