Information november 2011

Angående avloppsrören har styrelsen inhämtat second opinion av ett halländskt företag: AvloppsExperten i väst AB med bärbar undersökningsutrustning.
Undersökningen gjordes där Cleanpipe påpekat högsta prioritet att åtgärda. Det gäller ett djupt och troligen långt grävarbete med betydande kostnad. Det oroande i Cleanpipes rapport var, att de inte kom igenom röret, när de gick uppifrån, men vid undersökningen med det andra företaget, så tittade vi nerifrån och såg att det bara var en skarvförskjutning, relativt liten och i fallriktningen, så att gott fall finns hela vägen. Undersökaren tyckte inte att det verkade vara så allvarligt. Lars och Ulf har varit under ett hus med hål på rör grad 4 2,6 m från startpunkt för inspektionen. Man grävde bort sanden runt röret oh fann inget hål att se utifrån. God kvalitet på rören och sandbädden var fin. Man hade spekulerat i en ev. sten som skavt.
2 oberoende VVS-firmor har vidtalats och båda rekommenderade att vänta med åtgärd. Det finns enligt styrelsen anledning att utföra ytterligare några undersökningar, men i dagsläget finns ingen anledning att ta några dyra investeringar.

Höststädningen hade ganska stor uppslutning, vilket märktes vid grillningen. Det trots att flera hushåll gjort sin del innan.
Enda kritiken från styrelsen är, att fortfarande har inte 13 hushåll rensat framför sina garage, trots att de fått hjälp med klippningen. Det viktiga är att ogräset vid kantstenen framför parkeringsplatsen tas bort, då det stör och påverkar den allmänna trivseln, vilket sänker områdets värde. Påpekanden har nått styrelsen från boende i närområdet.
Tel nr för kundservice Trafikkontoret och Park och Natur 031-150017 har ringts av styrelsen med påpekande att slänten från fotbollsplanerna plus tre trianglar uppe vid busshållplatsen inte har klippts på hela året. Detta skulle framföras.

Styrelsen

Vårstädning

Den 7-8 maj samlas vi för att göra vårt område sommarfint.

Två avfallsbehållare kommer att stå någonstans i området.
Behållarna är avsedda enbart för trädgårdsavfall. Grenar får inte vara grövre än 20 cm. Ingen behållare är avsedd för blandat skräp.

Korv och bröd vid den övre lekplatsen på lördagen kl.12.30.

Styrelsen

Informationsblad Nr 4-2010

Nu har det hänt igen att det slängs annat än komposterbart material i våra komposter. Renova har ringt och sagt att de tömmer inte påsen utan att vi måste betala som brännbart och det blir betydligt dyrare. Det är förbjudet att slänga något annat än den bruna papperspåsen och dess innehåll i molucken för komposterbart. Vi kommer att köpa in lås på de två moluckerna som är för komposterbart avfall.

Vi vill påminna om våra trivselregler. PARKERING INOM OMRÅDET ÄR INTE TILLÅTET  VID EGET HUS ELLER VID VÄNDPLANERNA. Detta respekteras inte och det har kommit klagomål. Ska vi anlita ett vaktbolag?

Inför höststädningen så ska inte häcken vid parkeringen klippas. Det som ska göras är att ta bort ogräsen mellan buskarna vid parkeringen.

Nu är all inspektion av våra avlopp gjorda och vi väntar på resultatet. Så fort vi får besked meddelar vi oss via hemsidan och vid brevlådorna.

Planering inför årsmötet 2011 lägger vi in årsredovisningen och budget 10/11 på hemsidan. De som inte har möjlighet att skriva ut själva, meddela styrelsen så får man det i pappersform. Detta är ett led i att tänka på vår miljö.

Med vänlig hälsning
        Styrelsen

Höststädning

Den 23-24 oktober samlas vi för att göra vårt område höstfint.
Avfallsbehållare kommer att stå på parkeringen och vändplatserna.
Behållarna är avsedda för trädgårdsavfall. Grenar får inte vara grövre än 20 cm. Ingen behållare är avsedd för blandat skräp.
Denna gång ska buskarna vid parkeringen INTE klippas ned. Vi kommer att ombesörja att den bara klipps ned en bit. Viktigt är att rensa bort allt ogräs som växer mellan buskarna. Det finns många som har slarvat men hoppas på en bättring denna gång.
Vi kommer att lägga plattor vid gaveln vid den nordvästra garagelängan. Vi behöver all hjälp till detta, hoppas att det är många som hjälper till.

Självklart kommer vi att fika, info om var och när kommer senare.

                              Styrelsen