Fixardag 22 september

Vi behöver hjälp med diverse uppdateringar i området. T ex kantstenssättning, fixa vid brunnar, mm.

Vi träffas vid västra lekplatsen (där vi grillar på städdagarna) kl 9.30, lördagen den 22 september.

Information

DSC_4402

Slänten mot Grinnekullen är iordninggjord. Nysått gräs. Vore bra om vi tillsammans kan se till att gräset inte beträds innan det är färdigväxt.