Information

DSC_4402

Slänten mot Grinnekullen är iordninggjord. Nysått gräs. Vore bra om vi tillsammans kan se till att gräset inte beträds innan det är färdigväxt.

Information november 2011

Angående avloppsrören har styrelsen inhämtat second opinion av ett halländskt företag: AvloppsExperten i väst AB med bärbar undersökningsutrustning.
Undersökningen gjordes där Cleanpipe påpekat högsta prioritet att åtgärda. Det gäller ett djupt och troligen långt grävarbete med betydande kostnad. Det oroande i Cleanpipes rapport var, att de inte kom igenom röret, när de gick uppifrån, men vid undersökningen med det andra företaget, så tittade vi nerifrån och såg att det bara var en skarvförskjutning, relativt liten och i fallriktningen, så att gott fall finns hela vägen. Undersökaren tyckte inte att det verkade vara så allvarligt. Lars och Ulf har varit under ett hus med hål på rör grad 4 2,6 m från startpunkt för inspektionen. Man grävde bort sanden runt röret oh fann inget hål att se utifrån. God kvalitet på rören och sandbädden var fin. Man hade spekulerat i en ev. sten som skavt.
2 oberoende VVS-firmor har vidtalats och båda rekommenderade att vänta med åtgärd. Det finns enligt styrelsen anledning att utföra ytterligare några undersökningar, men i dagsläget finns ingen anledning att ta några dyra investeringar.

Höststädningen hade ganska stor uppslutning, vilket märktes vid grillningen. Det trots att flera hushåll gjort sin del innan.
Enda kritiken från styrelsen är, att fortfarande har inte 13 hushåll rensat framför sina garage, trots att de fått hjälp med klippningen. Det viktiga är att ogräset vid kantstenen framför parkeringsplatsen tas bort, då det stör och påverkar den allmänna trivseln, vilket sänker områdets värde. Påpekanden har nått styrelsen från boende i närområdet.
Tel nr för kundservice Trafikkontoret och Park och Natur 031-150017 har ringts av styrelsen med påpekande att slänten från fotbollsplanerna plus tre trianglar uppe vid busshållplatsen inte har klippts på hela året. Detta skulle framföras.

Styrelsen

Vårstädning

Den 7-8 maj samlas vi för att göra vårt område sommarfint.

Två avfallsbehållare kommer att stå någonstans i området.
Behållarna är avsedda enbart för trädgårdsavfall. Grenar får inte vara grövre än 20 cm. Ingen behållare är avsedd för blandat skräp.

Korv och bröd vid den övre lekplatsen på lördagen kl.12.30.

Styrelsen