Husfärger

Inom kort kommer det sättas upp färgprover på staketet vid moluckerna (sopstationerna).

Informationsblad kommer sedan att skickas ut med färgkoder. Vi håller på att förhandla om ett bra pris på färger, mer info kommer.

Fixardag 22 september

Vi behöver hjälp med diverse uppdateringar i området. T ex kantstenssättning, fixa vid brunnar, mm.

Vi träffas vid västra lekplatsen (där vi grillar på städdagarna) kl 9.30, lördagen den 22 september.

Information

DSC_4402

Slänten mot Grinnekullen är iordninggjord. Nysått gräs. Vore bra om vi tillsammans kan se till att gräset inte beträds innan det är färdigväxt.